Väg- och anläggningsarbetare

Jonas_Gerdle-_MG_2557.jpg

Inget annat byggyrke kan erbjuda så många olika arbetsuppgifter som väg- och anläggningsarbetare. Som färdig yrkesman kan du bygga gator och vägar, broar, park- och trädgårdsanläggningar och mycket annat. Många arbeten syftar till att förbättra infrastrukturen som att bygga vägar och broar, ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp eller att lägga nya spår för pendel- och fjärrtåg.

Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning och asfaltläggning exempel på vanliga arbeten. Många väg- och anläggningsarbetare väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll av ledningsnät under gator och vägar eller med nyläggning av asfalt. Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer, t ex gräsmattor, sten- eller plattgångar, efter att byggprojekt avslutats.

I arbetet används många olika typer av maskiner - allt från tunga anläggningsmaskiner till tekniskt avancerade specialinstrument för mätning. Ofta används tunga material och det är därför viktigt att du har kunskaper om hur arbetet ska planeras så att maskiner och hjälpmedel utnyttjas på bästa sätt.

Hur blir du anläggningsarbetare?

På gymnasieskolans treåriga byggprogram finns inriktningen ”Anläggning”. I början är studierna inriktade på kärnämnena men efterhand blir det mer praktik. Den första tiden är ganska lika för alla inriktningar inom byggprogrammet. På så sätt kan du få prova på olika arbetsområden inom byggbranschen innan du bestämmer dig.

Första året läser du traditionella skolämnen varvat med grundläggande praktik. Andra och tredje året varvas teori och praktik, både i skolan och på arbetsplatser. Därefter får du utbildning som lärling, med lärlingslön, på en arbetsplats under cirka 2 1/2 år.

Efter din utbildning som lärling är du redo för yrkesteoretiskt prov. Efter godkänt prov får du ditt yrkesbevis.

Läs mer: www.byn.se/vaegen-till-ditt-yrkesbevis/yrken-i-var-bransch-2/vaeg-och-anlaeggningsarbetare-2

Senast uppdaterad juni 2017 av Henry Cohen

Hitta yrkesutbildningar:
    Vill du veta mer?
    08 698 58 00
    E-post:
    För skolor: