Takmontör

Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Takmontör är ett mångsidigt yrke. Du monterar både tätskikt och värmeisolering, som till exempel mineralull, cellplast eller kork. Takmontören arbetar med många olika material och olika tekniker. 

Takmontören (också kallad tätskiktsmontör) ska ha kunskap om brandventilation, takfönster, gasolbrännare, plåt, papp, takbrunnar, isolering m.m. Först läggs isoleringen, både värmeisolering och fuktskydd, sedan täcks taket med papp, plåt eller förtillverkade takelement. Vid renoveringar av äldre hus kan takmontören ta underarbetet så långt att plåtslagaren bara behöver lägga själva plåttaket.

Takmontör är ett yrke där du ofta kommer att arbeta i mindre, självständiga grupper. Det är ett utpräglat utomhusjobb. Att lägga yttertak är ett precisionsarbete och det kommer ständigt nya material som förutsätter nya kunskaper. En stor del av yttertaken är nyproduktion, men dessutom renoveras tak från 1950-, 60- och 70-talen.

Hur blir man takmontör?

På gymnasieskolans treåriga byggprogram finns inriktningen ”Husbyggnad”. I början är studierna inriktade på kärnämnena men efterhand blir det mer praktik. Den första tiden är ganska lika för alla inriktningar inom byggprogrammet. På så sätt kan du få prova på olika arbetsområden inom byggbranschen innan du bestämmer dig.

Första året läser du traditionella skolämnen varvat med grundläggande praktik. Andra och tredje året varvas teori och praktik, både i skolan och på arbetsplatser. Därefter får du utbildning som lärling, med lärlingslön, på en arbetsplats under cirka 2 1/2 år.

Efter din utbildning som lärling är du redo för yrkesteoretiskt prov. Efter godkänt prov får du ditt yrkesbevis.

Läs mer: www.byn.se/vaegen-till-ditt-yrkesbevis/yrken-i-var-bransch-2/tak-och-taetskiktsmontoer-2

Senast uppdaterad juni 2017 av Henry Cohen

Hitta yrkesutbildningar:
    Vill du veta mer?
    08 698 58 00
    E-post:
    För skolor: