Civilingenjör

Meklit Wodajo arbetar som byggnadsingenjör med inriktning på bergrum och tunnlar

Som civilingenjör får du stora möjligheter att vara med och utveckla byggandet. Din utbildning förbereder dig för de verkligt stora utmaningarna inom byggområdet. Vill du jobba utomlands finns det goda möjligheter.

En civilingenjörsutbildning motsvarar 300 poäng, dvs 5 års sammanhållna studier vid någon av landets tekniska högskolor. För att vara behörig ska du ha genomgått gymnasieskolans treåriga Naturvetenskapliga program eller det tekniska programmet (du ska ha läst matematik kurs D, fysik kurs B och kemi A). Du kan även ha gått gymnasieskolans Byggprogram eller något annat av gymnasieprogrammen. Men då får du räkna med att komplettera med vissa kärnämneskurser. Civilingenjörer inom byggområdet är huvudsakligen Väg- och vattenbyggare (V), Lantmätare (L) eller Samhällsbyggare (S).

Civilingenjörsutbildningen med inriktning mot byggande, Väg- och vattenbyggnadsteknik, spänner över ett stort område - från miljövård till ekonomi, från hus- och anläggningsbyggnad till stadsplanering. Välj själv om du vill jobba med planering, som konsult, eller med det direkta byggandet, som entreprenör. Eller förvalta det som redan är byggt.

Lantmätare sysslar bland annat med förvaltning av mark och byggnader och hur mått, och andra uppgifter, överförs från vår runda jord till ritningar, kartor och databaser och vice versa. Många lantmätare inriktar sig mot att förvalta fastigheter.

Som Samhällsbyggare arbetar man med exempelvis samhällsplanering eller miljövård. Utbildningen syftar till att utveckla ny teknik och kan leda till arbete med forskning. På arbetsmarknaden har civilingenjören ofta arbetsledande uppgifter.

http://studera.nu/jamfor-utbildning/

Hitta yrkesutbildningar:

   

  Yrkesporträtt
  - Det finns många utvecklingsmöjligheter när man jobbar i bygg. Både jag som är civilingenjör, jag siktar mot en produktion chefsroll, men jag kan också gå mot en projektchefsroll där man kan jobba med ekonomi. 
  Yrken & roller - Civilingenjör - ctl00_cph1_portrait_pg132_exportimg
  Hanna Olsson, Civilingenjör
  Läs hela
  Vill du veta mer?
  08 698 58 00
  E-post:
  För skolor: