Byggnadsingenjör

BYN-59.jpg

Som ingenjör får du vara med och forma utvecklingen i Sverige – och kanske i andra länder. Det du bygger finns kvar i generationer framåt. 

Byggingenjör, byggnadsingenjör eller högskoleingenjör (många namn för samma utbildning) kan du bli på många orter i landet. Utbildningen till byggingenjör syftar till att ge dig en bred byggutbildning, så att du ska kunna arbeta i vilken del av byggbranschen som helst. Utbildningen är treårig (180 poäng).

För att vara behörig ska du ha genomgått gymnasieskolans treåriga Naturvetenskapliga program eller det tekniska programmet (du ska ha läst matematik kurs D, fysik kurs B och kemi A). Du kan även ha gått gymnasieskolans Byggprogram eller något annat av gymnasieprogrammen. Men då får du räkna med att komplettera med vissa kärnämneskurser, vilket du kan göra på gymnasiet, på KomVux, eller på vissa högskolor som erbjuder kärnämneskurser. De olika utbildningarna kan också ha olika förkunskapskrav.

Vad ingår i utbildningen?

I början av utbildningen läser alla samma kurser och får då allmän byggkunskap. Du läser grundläggande ämnen som matematik, datorkunskap, engelska, hållfasthetslära och byggnadsmekanik. Du läser också tillämpade ämnen som t.ex. byggteknik, betongbyggnad, väg- och trafikteknik, byggnadsplanering, samhällsplanering, vatten- och avloppsteknik, miljöteknik och kvalitet.

Vid slutet av byggnadsingenjörsutbildningen finns det olika möjligheter till specialisering. Du kan välja att fortsätta med en bred byggutbildning eller att specialisera dig inom ett visst område. Du avslutar din utbildning med ett examensarbete och får högskoleingenjörsexamen. Som utbildad byggnadsingenjör kan du läsa vidare till civilingenjör vid någon av landets tekniska högskolor.

http://studera.nu/jamfor-utbildning/

Hitta yrkesutbildningar:
  Yrkesporträtt
  – Inom anläggning finns flest ovanliga tekniklösningar. Hur mycket du än har jobbat så får du ändå en utmaning i varje nytt projekt. Det är spännande att lära sig nya saker och det är därför jag valde byggbranschen.
  Yrken & roller - Byggnadsingenjör - ctl00_cph1_portrait_pg85_exportimg
  Meklit Wodajo, Byggnadsingenjör, examen från Örebro Universitet 2008
  Läs hela
  Vill du veta mer?
  08 698 58 00
  E-post:
  För skolor: