Bergarbetare

6406600-bergsprangare-i-full-fart-med-att-borra-i-berget-sweden-no-2_small.jpg

Bergarbetaren är en av de första på byggarbetsplatsen och skapar förutsättningar för husbyggen, nya tunnlar och vägnät. Bergarbetaren borrar, spränger, lastar ut och kontrollerar så att bergbitar inte kan falla ner. Som bergarbetare har du kunskap både om bergteknik och avancerade maskiner.

Berg är det bästa underlaget för att anlägga hus, broar och andra tunga konstruktioner. Oftast måste dock bergets nivå anpassas till den byggkonstruktion som ska uppföras. För att få rätt höjd m.m. måste delar av berget sprängas eller borras bort. Som bergarbetare har du kunskap om bergets egenart och kan avgöra hur arbetet bäst ska utföras, t.ex. vilken mängd laddning som behövs vid sprängning. För att ansvara för sprängningar krävs dock en vidareutbildning (sprängkort).

Som bergarbetare jobbar du i nära samarbete med anläggare och maskinförare och många gånger utför du vissa av deras arbetsuppgifter själv. Maskinteknik är ett ämne som ingår i bergarbetarens utbildning.

Hur blir man bergarbetare?

På gymnasieskolans treåriga byggprogram finns inriktningen ”Anläggning”. I början är studierna inriktade på kärnämnena men efterhand blir det mer praktik. Den första tiden är ganska lika för alla inriktningar inom byggprogrammet. På så sätt kan du få prova på olika arbetsområden inom byggbranschen innan du bestämmer dig.

Första året läser du traditionella skolämnen varvat med grundläggande praktik. Andra och tredje året varvas teori och praktik, både i skolan och på arbetsplatser. Därefter får du utbildning som lärling, med lärlingslön, på en arbetsplats under cirka 2 1/2 år.

Efter din utbildning som lärling är du redo för yrkesteoretiskt prov. Efter godkänt prov får du ditt yrkesbevis.

Läs mer: www.byn.se/laerare-syv/vaegens-till-yrkesbevis/gymnasieutbildning-2/byns-yrken/bergarbetare-2

Senast uppdaterad juni 2017 av Henry Cohen

Hitta yrkesutbildningar:
    Vill du veta mer?
    08 698 58 00
    E-post:
    För skolor: