Anläggningsdykare

DSC_1116.jpg

Behovet av kvalificerade dykare är stort inom bygg- och anläggningssektorn och man räknar med att efterfrågan på dykare kommer att öka. Cirka hälften av de yrkesverksamma dykarna jobbar i dag som anläggningsdykare. Resten jobbar bland annat inom polis, brandkår och räddningstjänst.

Anläggningsdykare jobbar med de flesta arbeten som utförs under vattnet när man bygger eller reparerar broar, hamnar, farleder och kraftverk. De är alltså anläggningsarbetare men med arbetsplatsen under vattenytan. I arbetsuppgifterna ingår till exempel att schakta, borra, spränga, svetsa, bygga formar, armera och gjuta. Dykarbeten kan utföras på ner till 50 meters djup men sker oftast på grundare vatten.

Att vara anläggningsdykare är omväxlande, men också krävande. Det ställs stora krav på både din fysik och yrkesskicklighet. Du måste ha god kondition och hälsa men också vara psykiskt stabil för att klara av pressade situationer. Många gånger ställs du inför problem som måste lösas under tuffa förhållanden och då måste kunna lita på ditt omdöme och kreativa förmåga. Dykningarna utförs oftast i extrema miljöer som kräver att du kan kombinera din yrkesskicklighet med ditt dykkunnande.

Hur blir man anläggningsdykare?

Du har flera möjligheter att utbilda dig till anläggningsdykare.

Alternativ 1: Traditionell lärling
Du bör ha en byggbakgrund i trä, betong eller anläggning och eventuellt även ett yrkesbevis i något av dessa yrken. Du ska också ha en grundläggande dykutbildning. Därefter söker du anställning som dykarlärling på något av landets dykeriföretag.

Alternativ 2: Skolförlagd utbildning
Du kan gå en yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng. Utbildningen genomförs av Yrgo i Göteborg under 2 år eller 4 terminer (heltid). Utbildningen innehåller bland annat dykerimedicin, arbetsmiljöfrågor, byggteknologi, dykning med vanligt förekommande utrustningar, formsättning, armering och betonggjutning, borrning, schaktningsarbeten, stålarbeten, rörläggning, inspektion, dokumentation och produktionsstyrning. En tredjedel av utbildningen består av praktik/LIA på anläggning- och dykeriföretag som ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper och skaffa dig goda kontakter inom branschen. Utbildningen omfattar samma krav som för den traditionella lärlingen vilket innebär att att du under utbildningen måste klara certifierings-kraven för bland annat B-certifikat. 

Alternativ 3: Utländsk skolförlagd utbildning
Du kan få en grundläggande dykutbildning på ett flertal platser utomlands och erhålla ett dykcertifikat, IDSA level 3, som motsvarar det svenska B-certifikatet. Vid en anställning i ett dykeriföretag i Sverige valideras dina kunskaper och tidigare erfarenheter och därefter får du antingen en utbildningsbok eller en dykarbok beroende på ditt utvärderingsresultat.

Läs mer: www.byn.se/laerare-syv/vaegens-till-yrkesbevis/gymnasieutbildning-2/byns-yrken/anlaeggningsdykare-2

Senast uppdaterad juni 2017 av Henry Cohen

Hitta yrkesutbildningar:
  Yrkesporträtt
  – Det har varit lätt att få jobb. Jag fick min första anställning dagen efter att jag slutade gymnasiet, säger hon.
  Yrken & roller - Anläggningsdykare - ctl00_cph1_portrait_pg50_exportimg
  Carolin Flink, 26
  Läs hela
  Vill du veta mer?
  08 698 58 00
  E-post:
  För skolor: