Yrkesutbildning för vuxna

vuxenutb.png

Har du redan gått igenom gymnasieskolan och söker en möjlighet att utbilda dig till yrkesarbetare?

Yrkesutbildning för vuxna och arbetsmarknadsutbildning

Det finns flera vägar att gå och det beror delvis på din situation om vägarna är öppna. För dig som är arbetssökande är det naturligt att fråga Arbetsförmedlingen om det finns en arbetsmarknadsutbildning som du kan få gå. Du kan också fråga Arbetsförmedlingen om en yrkesintroduktionsanställning, där du får utbildningen på företaget. Det är egentligen samma sak som företagslärling längre ned.

I många kommuner finns det möjligheter att gå en yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux). I dessa fall går du de kurser som ingår i gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram och som är yrkesinriktade. Det är ungefär ett års utbildning, ofta med praktikperioder i företag. Under utbildningen har du möjlighet att få studiemedel/-lån eller ersättning från Arbetsförmedlingen.

Företagslärling

Det finns också en annan väg att bli yrkesarbetare. Vi kallar det för företagslärling. I det fallet gör du hela din yrkesutbildning i företaget. Det är företaget som avgör om det har behov av att anställa. Och det krävs att företaget är anslutet till byggindustrins kollektivavtal.

En fördel är att du får en lön under utbildningen och därmed inte behöver ta studiemedel.

Läs mer om företagslärling