Lärling

BYN-25.jpg

Det finns en möjlighet att få hela utbildningen till byggyrkesarbetare genom lärlingsanställning i ett byggföretag. Yrkesteorin läser du in som distanskurs parallellt med arbetet i företaget och den praktiska delen lär du dig av dina erfarna kollegor och handledare.

I branschens yrkesutbildningsavtal står det att lärlingsutbildning i företag ska kompletteras med teoretisk utbildning. Detta gäller för de yrken som leder fram till yrkesbevis och som Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) ansvarar för.

Alla lärlingar inom bygg- och anläggningsbranschen börjar med att läsa gemensam fackteori såsom ritningsläsning, byggnadslära, byggfysik, materialkännedom och arbetsmiljö. Efter den gemensamma fackteorin läser lärlingen yrkesinriktad fackteori för det yrke som är aktuellt.

Innan utbildningen påbörjas ska företaget och lärlingen upprätta en individuell plan för lärlingsutbildningen. Facket och arbetsgivarorganisationen (BYN i regionen) kan hjälpa till med detta vid behov.

Läs mer om lärlingsutbildningar på BYN:s hemsida: www.byn.se

Gymnasial lärling

Sedan några år tillbaka finns det möjlighet att gå en yrkesutbildning i gymnasieskolan som så kallad gymnasial lärling. Det innebär att du genomför minst hälften av den återstående gymnasieutbildningen i ett (eller flera) företag. Både den teoretiska och praktiska utbildningen i yrket ska alltså genomföras på en arbetsplats. För vissa byggyrken är denna utbildningsform den enda möjligheten att utbilda sig inom gymnasieskolan.

Än så länge är många skolor ovana vid utbildningsupplägget och vi vill därför ge följande råd till dig som funderar på att genomföra yrkesutbildningen som gymnasial lärling:

  1. Kolla om skolan redan har kontakt med företag som tar emot gymnasiala lärlingar. Om inte, finns det en risk att det kan ta tid för skolan att finna en utbildningsplats i ett företag. Du riskerar att få en mycket teoretisk inledning på den gymnasiala lärlingsutbildningen.
  2. Kolla om det finns lärare på skolan som förstår målet med utbildningen, kan förklara för företaget vad du ska lära dig och kan sätta betyg. Läraren bör ha en yrkeslärarutbildning inom byggyrkena för att detta ska fungera.
  3. Kolla att det finns handledare på företaget som kan det aktuella yrket.
  4. Efter gymnasieskolan återstår det för alla byggyrken en s.k. färdigutbildning för att få ett yrkesbevis. Den tid som får tillgodoräknas efter en gymnasial lärlingsutbildning är på samma nivå som för den som har gått en skolförlagd yrkesutbildning med normal omfattning av arbetsplatsförlagt lärande (minst 15 veckor). Detta gäller under förutsättning att lärandet som gymnasial lärling har haft rätt innehåll.

Senast uppdaterad juni 2017 av Henry Cohen

Dela

Vill du veta mer?
08 698 58 00
E-post:
För skolor:

Vad andra säger

Yrkesporträtt
– Det har varit lätt att få jobb. Jag fick min första anställning dagen efter att jag slutade gymnasiet, säger hon.
Utbildningar - Lärling - ctl00_cph1_dcMain_po_33_dc33_pg50_exportimg
Carolin Flink, 26
Läs hela
Yrkesporträtt
- Jag gillade tiden på gymnasiet. Direkt så fastnade jag för det här med att jobba praktiskt. Jag hade aldrig sett mig själv som en praktisk människa innan. Jag hade knappt hållit i en hammare när jag började bygg.
Utbildningar - Lärling - ctl00_cph1_dcMain_po_33_dc33_pg134_exportimg
Karl Paine, Bygg- och anläggningsprogrammet
Läs hela
Yrkesporträtt
- Jag trivs jättebra, jag ångrar mig inte.
Utbildningar - Lärling - ctl00_cph1_dcMain_po_33_dc33_pg133_exportimg
Anders Romegård, Bygg- och anläggningsprogrammet
Läs hela