Gymnasiet

BYN-33.jpg

Det finns flera olika gymnasieutbildningar som kan leda vägen till jobb inom byggsektorn. Det treåriga Bygg- och anläggningsprogrammet är utbildningen för dig som vill bli yrkesarbetare inom byggsektorn. Där kan du välja mellan ett stort antal olika yrken. Vill du satsa på både yrkesutbildning och möjlighet till fortsatta studier på högskolan, kan du gå Bygg- och anläggningsprogrammet och komplettera med att läsa in den grundläggande behörigheten. Det har du som elev på ett yrkesförberedande program på gymnasiet garanterad rätt till. Naturvetenskapligt program eller Tekniskt program förbereder dig inför en högskoleutbildning till tekniker, ingenjör eller civilingenjör. 

Yrkesprogram

  • Bygg- och anläggningsprogrammet

Det treåriga Bygg- och anläggningsprogrammet är utbildningen för dig som vill bli yrkesarbetare inom byggsektorn. Där kan du välja mellan ett stort antal olika yrken och många får jobb direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Du kan dock också välja att inom programmet komplettera och läsa in grundläggande behörighet för att läsa vidare på Univeristet och Högskola eller Yrkeshögskolan

Här hittar du alla gymnasieskolor där du kan läsa Bygg- och anläggningsprogrammet.

Högskoleförberedande program

  • Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknikutveckling och problemlösning. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan.

Tekniskt fjärde år inriktning samhällsbyggnad

Om du går eller har gått ett treårigt Teknikprogram så kan du bygga på utbildningen med ett fjärde utbildningsår och ta examen som gymnasieingenjör. Du kan söka till och med att du fyllt 22 år. Utbildningen sker i nära samarbete med företag och näringsliv och minst 10 veckor av utbildningen är förlagd på en arbetsplats.

Här hittar du de gymansieskolor där du kan läsa fjärde året på Teknikprogrammet.

  • Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. Utbildningen ger dig en grund för fortsatta studier inom bland annat naturvetenskap, matematik och teknik.

Läs mer på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning
Läs mer om gymnasieutbildningarna: www.gymnasieinfo.se 

Dela

Vill du veta mer?
08 698 58 00
E-post:
För skolor:

Yrken du kan få efter gymnasiet

Vad andra säger

Yrkesporträtt
– Det har varit lätt att få jobb. Jag fick min första anställning dagen efter att jag slutade gymnasiet, säger hon.
Utbildningar - Gymnasiet - ctl00_cph1_dcMain_po_29_dc29_pg50_exportimg
Carolin Flink, 26
Läs hela
Yrkesporträtt
- Som det ser ut nu, så behöver vi alla i byggbranschen. Vi behöver verkligen alla vi kan få. För det kommer att byggas så otroligt mycket. 
Utbildningar - Gymnasiet - ctl00_cph1_dcMain_po_29_dc29_pg131_exportimg
Jeanette Wikström,
Läs hela
Yrkesporträtt
- Jag trivs jättebra, jag ångrar mig inte.
Utbildningar - Gymnasiet - ctl00_cph1_dcMain_po_29_dc29_pg133_exportimg
Anders Romegård, Bygg- och anläggningsprogrammet
Läs hela