Byggnadsingenjör

Som ingenjör får du vara med och forma utvecklingen i Sverige – och kanske i andra länder. Det du bygger finns kvar i generationer framåt. 

Högskoleingenjör kan du bli på många orter i landet och utbildningen är 3 år.

Behörighet Byggingenjör
Till Byggnadsingenjör (högskoleingenjör) utbildar du dig vid en av landets högskolor. För att vara behörig ska du ha genomgått gymnasieskolans treåriga Naturvetenskapliga program eller det tekniska programmet (du ska ha läst matematik kurs D, fysik kurs B och kemi A). Du kan även ha gått gymnasieskolans Byggprogram eller något annat av gymnasieprogrammen. Men då får du räkna med att komplettera med vissa kärnämneskurser, vilket du kan göra på gymnasiet, på KomVux, eller på vissa högskolor som erbjuder kärnämneskurser. De olika utbildningarna kan också ha olika förkunskapskrav.

Utbildningen till Byggnadsingenjör syftar till att ge dig en bred byggutbildning, så att du ska kunna arbeta i vilken del av byggbranschen som helst. Utbildningen är treårig (180 poäng).

Vad ingår i utbildningen?
I början av utbildningen läser alla samma kurser och får då allmän byggkunskap. Du läser grundläggande ämnen som matematik, datorkunskap, engelska, hållfasthetslära och byggnadsmekanik. Du läser också tillämpade ämnen som t.ex. byggteknik, betongbyggnad, väg- och trafikteknik, byggnadsplanering, samhällsplanering, vatten- och avloppsteknik, miljöteknik och kvalitet.

Vid slutet av byggnadsingenjörsutbildningen finns det olika möjligheter till specialisering. Du kan välja att fortsätta med en bred byggutbildning eller att specialisera dig inom ett visst område. Du avslutar din utbildning med ett examensarbete och får högskoleingenjörsexamen. Som utbildad byggnadsingenjör kan du läsa vidare till civilingenjör vid någon av landets tekniska högskolor.

http://studera.nu/jamfor-utbildning/

Yrkesporträtt

  • Marie får vara med och arbeta fram hur ett hus ska se ut, var det ska placeras och mycket annat helt från grunden. Läs mer om Marie
  • Inom anläggning finns flest ovanliga tekniklösningar. Hur mycket du än har jobbat så får du ändå en utmaning i varje nytt projekt. Det är spännande att lära sig nya saker och det är därför jag valde byggbranschen, berättar Meklit. Läs mer om Meklit
  • Fler yrkesporträtt hittar du här

  • Senast uppdaterad juni 2017 av Henry Cohen