Som en bristande vattendroppe

Gryaab
Skivfilterbyggnad
Kub arkitekter

Avloppsreningsanläggningen Ryaverket i Göteborg har formen av en tillplattad vattendroppe innan den brister. Den nya skivfilteranläggningen avslutar reningsprocessen och innehåller två stora hallar. Den genomskinliga byggnaden på gränsen till ett naturreservat är tänkt att ge en koppling till de naturliga processer och kretslopp som är kärnan i verksamheten.

Till Ryaverket är cirka 650.000 personer anslutna. Medeltillrinningen ligger på 3880 liter per sekund. I besökskulverten har konstnären och gitarristen i rockgruppen Dia Psalma, Pontus Andersson, skapat världens största väggmålning, vilket har gett honom en plats i Guinness rekordbok. Det handlar om en nära 250 meter lång väggmålning som liknar en flod som flyter fram längs golvet. På väggarna avbildas fartyg, hamnar och människor längs älvens stränder. Ryaverket har bland annat tilldelats Kasper Salinpriset i arkitektur 2010.

Johan Hellström-Lindhult, 22 år, Göteborg, snickare, Anjo Bygg:

Vad gjorde du under bygget av Ryaverket?

- Jag satte träull som isolering nere i en kulvert under reningsverket. Först satte vi upp reglarna mot betongväggarna med montageskruv, efter det isoleringen. Jag var också med och göt valv och rev stämp efteråt, alltså stödbenen som håller uppe formen som man gjuter i.

Senast uppdaterad juni 2017 av Henry Cohen

Dela