Skateboard och körsång i prisbelönad park

Sandgrundsparken_vastra_sidan_med_vastra_Klaralven.JPG

På en udde i Klarälven mitt i Karlstad ligger Sandgrundsparken. Parken ska fungera för alltifrån skateboardåkning till körsång. Den ska uppmuntra till promenader, utevistelse och rekreation. Hela udden har byggts om till ett våglikt landskap med kullar och dalar. Tiotusentals nyplanterade träd, buskar och lökväxter ger besökarna en upplevelse som sträcker sig över hela året. Här kan man upptäcka bland annat Ormbunkslunden, Gräsdalen, Magnoliadalen och Bokskogen. Vid vattnet finns
flera kajer och bryggor där man kan slå sig ned.

Emma Pettersson, 40 år, Nacka, landskapsingenjör/landskapsarkitekt, Funkia:

Vad gjorde du under bygget av Sandgrundsparken?

- Jag var ansvarig för växtgestaltningen och gjorde planteringsplaner. När jag jobbar låter jag först
och främst växtplatsen styra. Är det torrt, varmt och soligt går det till exempel inte att plantera
fuktälskande växter. Jag försöker också anpassa mig till landskapet eller kvarteren runtomkring.
Växternas färger är också viktiga så att de inte skär sig mot till exempel fasaderna i närheten.

Senast uppdaterad juni 2017 av Henry Cohen

Dela

Foto: Bengt Oberger