Höghus byggda i trä

149.JPG

I Sundbyberg byggs Stockholmsområdets första åttavåningshus i trä. Det är fyra hus med lägenheter som både har stomme och fasad helt i trä. Till exempel väggar, golv, balkonger och trappor är byggda av virke som har limmats ihop för att bli så starkt som möjligt (limträ). Källarvåningarna är dock byggda av betong för att ge byggnaderna stabilitet. Fram till 1994 var det förbjudet att bygga bostadshus som var mer än två våningar höga i trä. Förbudet hade funnits ända sedan 1800-talet då många städer eldhärjades. Det är fortfarande inte så vanligt att bygga högre hus i trä istället för betong men intresset ökar stadigt.

Shobana Selvarajah, 25 år, projektingenjör, Folkhem:

Vad gjorde du i samband med bygget av Strandparken?

- Jag blev involverad när jag gjorde mitt examensarbete på samhällsbyggnadsprogrammet på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Jag jämförde för- och nackdelar mellan olika huskonstruktioner i trä och betong och tittade bland annat närmare på brand- och ljudkrav. Ur miljösynpunkt är trä en förnyelsebar resurs att föredra eftersom det ger mindre koldioxidutsläpp än betong. Efter mitt examensarbete fick jag anställning på Folkhem. 

Senast uppdaterad juni 2017 av Henry Cohen

Dela

Foto: Jörgen Pettersson