Den nya Slussen

Katarinhissen.jpg

Den första Slussen, som då hette Drottning Kristinas Sluss, byggdes 1642. Slussen var en central plats för handel och sjöfartsfartyg som seglade till och från Mälaren. 

Slussen som byggs idag ska inte endast vara en förbindelse för trafik utan också en mötesplats med kaféer, restauranger och torg bland annat. Den nya Slussen kommer att ge mer plats åt kollektivtrafik, gående och cyklister.

I och med att Stockholm har vuxit kräver det också ny infrastruktur. Den nuvarande slussen håller på att sjunka: rostande armering och vittrande betong innebär att mycket av materialet måste bytas ut.

Bland annat kommer ett torg, en ny bussterminal inne i Katharinaberget, en bro och en ny sluss att byggas.

Den nya Slussen kommer också att minska risken av översvämningar. Det byggs större och nya kanaler vid Slussen för att på sätt möjliggöra att mer vatten tappas från Mälaren ut i havet.

Det finns alltid utmaningar med så stora och omfattande byggen som Slussen. Att bygga ett så pass stort projekt på en liten yta och samtidigt se till att trafiken som idag strömmar genom Slussen fungerar är en stor utmaning. För att kunna göra detta så måste bygget göras i etapper. Dessutom finns det flera kulturmärkta hus och bostäder i närheten vilket gör att sprängningen i bergen, för bland annat den nya bussterminalen, måste göras varsamt och i många etapper, vilket också påverkar byggtiden.

Läs mer om projektet på Stockholms stad hemsida

Senast uppdaterad juni 2017 av Henry Cohen

Dela

Foto: Lennart Johansson