För skolor

startimg.jpg

För att trygga branschens framtida kompetensförsörjning och kunna attrahera de bästa medarbetarna behöver yngre elever känna till mer om oss redan i åk 6-9. 

Här kan du läsa mer om studiebesök, publikationer och lektionsmaterial.

Future City

Future City är en ämnesöverskridande tävling för årskurs 6-9. Skola och näringsliv möts för att tillsammans bygga framtidens samhälle. Kreativitet, lagarbete och förmåga att lösa problem är utmaningen. Samtidigt får eleverna inspiration och kunskap om samhällsbyggande, miljö, sociala och kulturella frågor samt hållbarhetsfrågor.

Läs mer om Future City och tävlingen här

Construtionskills Sweden

Construction Skills Sweden, CSS, är en plattform för byggbranschens samverkan kring yrkestävlingar för ungdomar. Yrkestävlingar organisaeras på både lokalnivå genom gymnasieskolor och nationellt i Yrkes-SM, samt internationellt i EM och VM.

Läs med om Constructionskills Sweden här

Dela

Byggare.com_For_skolorModell_Sodra_skolan_Katrineholm.jpg

Vi hjälper er med

Studiebesök

Läs mer om hur du kan komma till en byggarbetsplats på studiebesök. 

Läs mer

Publikationer

Här kan du beställa publikationer från byggare.com.

Läs mer

Kurser

Vi erbjuder genom Entreprenörsskolan kurser över hela landet. 

Läs mer

Lektionsmaterial

Här hittar du lektionsmaterial och inspiration från oss och Future City.

Läs mer