Bygg din framtid

Välj en utbildning inom samhällsbyggnad, som leder till ett  spännande och varierande jobb. 

Så kan ett byggprojekt gå till

Flödesschema

Projektet planeras

Byggnaden ritas i CAD och planeringen kring arbetet görs. 
Exempel på roller: 

Verktyg

Byggarbetet inleds

Byggare jobbar i team med arbetsledare under produktionen.
Exempel på roller: 

Handslag som bildar ett hjärta

Projektet avslutas

Ytskikt och detaljarbete utförs  innan projektet kan avslutas.
Exempel på roller: